Akteur

Mascha & Seethaler
1040 Wien (A)
Mascha & Seethaler , Foto: Daniel Sostaric
Christian Mascha
Christian Seethaler
Deirdre Zipp

Rechte Wienzeile 37/1/4
1040 Wien
Österreich

Tel +43 (1) 587 29 24
Fax +43 (1) 587 29 24 31
office[at]architects.co.at


1995 Bürogründung durch Christian Mascha und Christian Seethaler in Wien 2013 Deirdre Zipp wird neues Mitglied der Geschäftsleitung Christian Mascha (* 1960) 1978 – 1984 Studium der Architektur an der Hochschule für Angewandte ... weiter