Akteur

Lipót Baumhorn
* 1860 Kisbér 1932 Budapešť

Architektúru študoval vo Viedni (TU). V rokoch 1884 až 1894 pôsobil v architektonickej kancelárii dvojice Gyula Pártos – Ödön Lechner. Neskôr pôsobil ako samostatný architekt v Budapešti. Preslávil sa najmä návrhmi synagóg, ktorých postavil po celom Uhorsku takmer dve desiatky.

Vybrané diela:
Synagóga, Nitra, Pri synagóge 3, 1910 – 1911

Literatúra:
Gerle, J. – Somogyi, G.: Baumhorn Lipót zsinagógái. Budapest 1980.