Akteur

Michal Bogár

Architektúru absolvoval v Bratislave v roku 1984 (FA SVŠT). Od roku 1990 pôsobí v spoločnom ateliéri s Ľ. Králikom a Ľ. Urbanom v Bratislave, kde v minimalistickom názore s poetickým podtónom realizovali viacero projektov. Popri architektúre sa venoval aj scénografickej a výstavníckej tvorbe. Vybrané ... weiter

  • Bauwerke   
Tools: