Akteur

Dušan Samuel Jurkovič
* 1868 Turá Lúka 1947 Bratislava

Najvýznamnejšia osobnosť slovenskej architektúry 20. storočia. Študoval staviteľstvo vo Viedni (K. k. Staatsgewerbeschule). Krátko praxoval u Blažeja Bullu, potom u staviteľa Michala Urbánka vo Vsetíne. Od roku 1899 pracoval ako samostatný architekt v Brne. Po vzniku Československa sa usadil v Bratislave. ... weiter

Kontakt

Dušan Samuel Jurkovič