Akteur

Josef Rittner


Stavebný inžinier, major. Pre Slovensko projektoval budovu Vojenského veliteľstva v Bratislave, ktorá nesie znaky viedenskej secesie školy O. Wagnera. Vybrané diela: Vojenské veliteľstvo, Bratislava, Gondova, Fajnorovo nábrežie 1, 3, 1909 – 1913 ... weiter