Akteur

Josef Rittner

Stavebný inžinier, major. Pre Slovensko projektoval budovu Vojenského veliteľstva v Bratislave, ktorá nesie znaky viedenskej secesie školy O. Wagnera.

Vybrané diela:
Vojenské veliteľstvo, Bratislava, Gondova, Fajnorovo nábrežie 1, 3, 1909 – 1913

  • Bauwerke   
Tools: