Akteur

Eck & Reiter Architekten ZT GmbH
Innsbruck (A)

2003 Gründung des Büros Architekt Peter Reiter
2003 Gründung der eck & reiter architekten zt oeg
2005 Umgründung zur eck & reiter architekten zt gmbh
2011 Umgründung zur peter reiter architekten zt gmbh

Tools:

Kontakt

Gründung: 2003
Auflösung: 2011

Nachfolge:
peter reiter architekten
eck.architektur

KOOPERATIONEN