Akteur

Vladimír Karfík
Vladimír Karfík
* 1901 Indrija (Slovinsko)
1996 Brno

S F. L. Gahurom bol vedúcou osobnosťou zlínskej architektúry. Architektúru študoval v Prahe (VUT) v rokoch 1919 – 1924. Po skončení štúdia krátko praxoval v Príži u Le Corbusiera, potom v USA v ateliéri F. L. Wrighta. Od roku 1930 bol vedúcim architektom Stavebnej ... weiter