Akteur

Daniel Luckenender
LAAC - Innsbruck (A)

2008 Diplom für Architektur an der Universität Innsbruck 2014 Befähigung zum Ziviltechniker Seit 2018 Assoziierter Partner bei LAAC ... weiter

Kontakt

LAAC

Höhenstraße 94
6020 Innsbruck
Österreich

Tel +43 512 890335
office[at]laac.eu


Daniel Luckenender, Foto: Marc Lins